Bengt Anderbergs 100-årsjubileum 2020 Bengt Anderbergpriset 2020

Bengt Anderberg skulle ha fyllt 100 år 17 april 2020. Vi kommer att uppmärksamma jubileet på olika sätt. Ett seminarium i Stadsbiblioteket Göteborg den 17 april 2020. Vi ska ge ut en bok om författaren som skrivs av personer som

Publicerad i Aktuellt

Staffan Söderblom får Bengt Anderbergpriset och utdelningen sker den 24 april kl 15 på Litteraturhuset, Göteborg,

Publicerad i Aktuellt

Program Bengt Anderbergsällskapet 11 november 2015

  I onsdags, 11 november, hade Bengt Anderbergsällskapet ett program på Litteraturhuset i Göteborg där poeten Bengt Berg berättade om sina möten med Bengt Anderberg under rubriken: ”Östermarie – Torsby tur & retur. Bengt Anderberg på besök i Frödings Alster.

Publicerad i Föredrag

Bengt Anderbergpris utlyses

UTLYSNING AV BENGT ANDERBERGPRISET   Författaren Bengt Anderberg (1920-2008) blev känd med sin roman om Kain 1948, som väckte debatt. Han skrev bl a i BLM och kulturartiklar i Expressen under många år och var även en uppskattad radioröst. Att

Publicerad i Aktuellt

Årsmöte 2015-03-14

ÅRSMÖTE Bengt Anderbergsällskapet 14 mars 2015 plats: Litteraturhuset Göteborg 1. Mötet öppnades och förklarades vara behörigt utlyst. 2. Uno Rodin valdes till mötesordförande. 3 Margareta Lundberg Rodin valdes till mötessekreterare. 4. Dagordningen godkändes. 5. Werner Aust och Bengt Timan valdes

Publicerad i Mötesprotokoll

Seminariet i Stockholm 22 mars 2015

Söndag 22 mars 2015 13.30 ABF-huset Serie Schack och poesi Om Bengt Anderbergs och Werner Aspenströms livslånga vänskap Per Runesson, Uno Rodin och Bengt af Klintberg Per Runesson: ”Jämt är jag glad och ledsen. Cellerna jublar samtidigt som mellanrummen är

Publicerad i Föredrag

Schack och poesi, om den livslånga vänskapen mellan Anderberg och Aspenström

Om seminariet i Stockholm den 22 mars, finns under fliken Anderbergsällskapet och föredrag, läs mer där…

Publicerad i Aktuellt

Vi har nu publicerat ett inlägg från medlem under fliken “Inlägg från medlemmar”. Detta inlägg kommenterar hemsidan och vi ser gärna fler inlägg om vårt sällskap. Ju fler idéer desto bättre. Skriv gärna om du vill ha det publicerat eller

Publicerad i Aktuellt

Hej! Jag är imponerad av den fylliga hemsidan som verkligen presenterar Bengt Anderberg och hans litterära verk i helfigur. Enstaka skönhetsfläckar skymmer inte insikten för den som vill bekanta sig med BA och besöka hans värld, som är så stor

Publicerad i Inlägg från medlemmar

Samarbete med Universitetsbiblioteket Göteborg

Bengtanderbergsällskapet har inlett ett samarbete med UB i Göteborg om brev, manuskript och annat. Bengt Anderberg hade skrivit ett dokument med önskan om att allt sådant material skulle efter hans död doneras till UB Göteborg. Detta samarbete kommer att innebära att

Publicerad i Aktuellt