Per Runessons föredrag vid mötet i Stockholm 4 oktober 2014

Jag såg en dag Bengt sitta och läsa ute i trädgården, Bornholm (betoning på andra stavelsen!)- vad? Jo: Adelskalendern! Var intet främmande för denne man? Han kände till namnet på väldigt många, jag höll då på och läste om österrikaren

Publicerad i Föredrag

Medlemsmöte i Göteborg 16 oktober 2014

Bengt Anderbergsällskapet 16/10 2014 i Lundby kyrkbyskolan: Lundby Hembygdsförenings lokal. 50 personer deltog. Ordförande i Lundby hembygdsförening, Göran Utter, hälsade Bengt Anderbergsällskapet välkomna. Uno Rodin ordförande i Bengt Anderbergssällskapet tackade och välkomnade deltagarna, samt berättade om författaren som växt upp

Publicerad i Mötesprotokoll

Möte i Stockholm 25 jan 2014

Publicerad i Okategoriserade

Möte i Stockholm 4 oktober 2014

Öppet möte i Stockholm. Bengt Anderberg-SÄLLSKAPET möte i Stockholm lördag 4 oktober 2014 i Bo Löfgrens ateljé, Hornsgatan 34 15 personer deltog 1. Uno Rodin orförande i Bengt Anderbergsällskapet hälsade alla välkomna och deltagarna vid Bengt Anderbergsällskapets Stockholmsmöte presenterade sig.

Publicerad i Mötesprotokoll

Konstituerande möte Bengt Anderbergsällskapet lördag den 5 april 2014

Konstituerande möte Bengt Anderbergsällskapet lördag den 5 april 2014 Litteraturhuset, Heurlins plats 1, Göteborg 1. Mötet öppnades av Uno Rodin ordförande i sällskapets interimsstyrelse 2. Mötet förklarades vara behörigt utlyst. 3. Anna Pia Åhslund valdes till mötesordförande. 4. Margareta Lundberg

Publicerad i Mötesprotokoll

Sammankomst kring Bengt Anderbergs författarskap i Stockholm 25 jan

Anteckningar från sammankomst kring Bengt Anderbergs författarskap Lördag den 25/1 2014 Bo Löfgrens atelje’ Hornsgatan 34 i Stockholm 15 personer deltog. Uno Rodin, initiativtagare till Bengt Anderbergs litterära sällskap, hälsar alla välkomna. Deltagarna presenterar sig och berättar om sin syn

Publicerad i Mötesprotokoll