Seminariet i Stockholm 22 mars 2015

Söndag 22 mars 2015 13.30 ABF-huset Serie Schack och poesi Om Bengt Anderbergs och Werner Aspenströms livslånga vänskap Per Runesson, Uno Rodin och Bengt af Klintberg Per Runesson: ”Jämt är jag glad och ledsen. Cellerna jublar samtidigt som mellanrummen är

Publicerad i Föredrag

Schack och poesi, om den livslånga vänskapen mellan Anderberg och Aspenström

Om seminariet i Stockholm den 22 mars, finns under fliken Anderbergsällskapet och föredrag, läs mer där…

Publicerad i Aktuellt

Vi har nu publicerat ett inlägg från medlem under fliken “Inlägg från medlemmar”. Detta inlägg kommenterar hemsidan och vi ser gärna fler inlägg om vårt sällskap. Ju fler idéer desto bättre. Skriv gärna om du vill ha det publicerat eller

Publicerad i Aktuellt

Hej! Jag är imponerad av den fylliga hemsidan som verkligen presenterar Bengt Anderberg och hans litterära verk i helfigur. Enstaka skönhetsfläckar skymmer inte insikten för den som vill bekanta sig med BA och besöka hans värld, som är så stor

Publicerad i Inlägg från medlemmar

Samarbete med Universitetsbiblioteket Göteborg

Bengtanderbergsällskapet har inlett ett samarbete med UB i Göteborg om brev, manuskript och annat. Bengt Anderberg hade skrivit ett dokument med önskan om att allt sådant material skulle efter hans död doneras till UB Göteborg. Detta samarbete kommer att innebära att

Publicerad i Aktuellt

Per Runessons föredrag vid mötet i Stockholm 4 oktober 2014

Jag såg en dag Bengt sitta och läsa ute i trädgården, Bornholm (betoning på andra stavelsen!)- vad? Jo: Adelskalendern! Var intet främmande för denne man? Han kände till namnet på väldigt många, jag höll då på och läste om österrikaren

Publicerad i Föredrag

Medlemsmöte i Göteborg 16 oktober 2014

Bengt Anderbergsällskapet 16/10 2014 i Lundby kyrkbyskolan: Lundby Hembygdsförenings lokal. 50 personer deltog. Ordförande i Lundby hembygdsförening, Göran Utter, hälsade Bengt Anderbergsällskapet välkomna. Uno Rodin ordförande i Bengt Anderbergssällskapet tackade och välkomnade deltagarna, samt berättade om författaren som växt upp

Publicerad i Mötesprotokoll

Möte i Stockholm 25 jan 2014

Publicerad i Okategoriserade

Möte i Stockholm 4 oktober 2014

Öppet möte i Stockholm. Bengt Anderberg-SÄLLSKAPET möte i Stockholm lördag 4 oktober 2014 i Bo Löfgrens ateljé, Hornsgatan 34 15 personer deltog 1. Uno Rodin orförande i Bengt Anderbergsällskapet hälsade alla välkomna och deltagarna vid Bengt Anderbergsällskapets Stockholmsmöte presenterade sig.

Publicerad i Mötesprotokoll

Konstituerande möte Bengt Anderbergsällskapet lördag den 5 april 2014

Konstituerande möte Bengt Anderbergsällskapet lördag den 5 april 2014 Litteraturhuset, Heurlins plats 1, Göteborg 1. Mötet öppnades av Uno Rodin ordförande i sällskapets interimsstyrelse 2. Mötet förklarades vara behörigt utlyst. 3. Anna Pia Åhslund valdes till mötesordförande. 4. Margareta Lundberg

Publicerad i Mötesprotokoll