Samarbete med Universitetsbiblioteket Göteborg

Bengtanderbergsällskapet har inlett ett samarbete med UB i Göteborg om brev, manuskript och annat. Bengt Anderberg hade skrivit ett dokument med önskan om att allt sådant material skulle efter hans död doneras till UB Göteborg. Detta samarbete kommer att innebära att mycket av Bengt Anderbergs material kommer att finnas bevarat på ett säkert sätt för bl.a. forskning.

Publicerad i Aktuellt